Biznes

Okres wypowiedzenia przy umowie o pracę na czas określony

Przepisy polskiego prawa pracy określają dokładnie jaki okres wypowiedzenia obowiązuje w zależności od rodzaju umowy o pracę, jak i samego stażu pracy.

Okres wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony i na czas określony jest uzależniony od długości zatrudnienia u pracodawcy i wynosi 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Co ważne, mimo zrównania okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i na czas nieokreślony, ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie obowiązku uzasadniania rozwiązania umowy o pracę na czas określony. Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony nadal nie będzie wymagało uzasadnienia ze strony pracodawcy. Aby wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony było skuteczne, konieczne jest uzasadnienie. Ustawa zawiera szczegółowe przepisy przejściowe, które regulować będą stosunki pracy wynikające z umów o pracę na czas określony oraz z umów zawartych na czas wykonywania określonej pracy w chwili wejścia w życie tej zmiany.

Nowe zasady dotyczą większości umów o pracę na czas określony, które istniały w momencie wejścia w życie nowelizacji.

Zmiany są bardzo ważne dla pracodawców, w praktyce prawo mogłoby ograniczyć stosowanie umów na czas określony, zwłaszcza w firmach, które wolą mieć umowy na czas określony na 3 lata lub dłużej. W wielu przypadkach znowelizowane przepisy będą miały zastosowanie do stosunków pracy istniejących w chwili wejścia w życie nowelizacji. Pracodawcy są więc zmuszeni zastanowić się, jak nowe przepisy wpłyną na stosunki pracy w ramach umów na czas określony. W niektórych przypadkach wejście w życie zmian może mieć istotny wpływ na stosunki pracy w przedsiębiorstwie. Często nowelizacje powodują że pracodawcy decydują się na poszukiwanie profesjonalnej pomocy, wówczas pomoże nam prawnik wrocław prawo pracy, jest dość szczegółowe i potrzebny jest specjalista, który dokładnie będzie wiedział jak stosować dane przepisy.