Biznes

Dlaczego stosowanie fungicydów jest w rolnictwie konieczne

Bez stosowania fungicydów plony zbóż, owoców i warzyw spadłyby o 40 do 95 procent.

Odpowiednio zastosowane środki ochrony roślin mogą zapobiegać rozwojowi grzybów oraz wielu chorób występujących na nasionach i na rozwijających się roślinach.Dlaczego stosowanie fungicydów jest w rolnictwie konieczne

Plony jęczmienia mogą zachorować na pasiastość liści

Niektóre rośliny są bardzo podatne na infekcje grzybicze.

Drzewa i krzewy owocowe, które nie są chronione przed infekcjami, mogą nawet nie rozwijać owoców. Dodatkowo wiele chorób, które nie zabijają roślin, mogą powodować pogorszenie smaku owoców lub nawet uniemożliwić sprzedaż plonów. Fungicydy zapewniają odpowiednią ochronę roślin spożywczych, które często cierpią na mączniaka prawdziwego, mączniaka rzekomego, parch, szarą pleśń, czy jak w przypadku jęczmienia na pasiastość liści. Skuteczne stosowanie środków ochrony roślin pomaga zapobiegać i kontrolować liczne choroby zagrażające plonom.Wiele roślin uprawnych często cierpi z powodu grzybów zakażających korzenie. Fungicydy ogólnoustrojowe pomagają zapobiegać infekcjom, co pomaga zwiększyć potencjał plonowania rośliny. Opryski fungicydów zwalczają szarą pleśń, mączniaka czy pasiastość liści jęczmienia gdy są stosowane co pięć do siedmiu dni podczas wzrostu roślin. Fungicydy ogólnoustrojowe o szerokim spektrum pomagają również trawom i zbożom wyglądać jak najlepiej, przenikając do systemu korzeniowego i przemieszczając się do każdego źdźbła, aby kontrolować infekcje.Fungicydy ogólnoustrojowe i w sprayu skutecznie uszkadzają grzyby, utrudniając ich oddychanie, niszcząc ich zdolność do aktywacji enzymów lub białek oraz rozrywając błony komórkowe grzybów. Grzyby glebowe często atakują nasiona i sadzonki. Zaprawianie nasion fungicydami przed sadzeniem pomoże zapobiec występowaniu gnicia oraz niszczyć patogeny powodujące pasiastość liści, zwłaszcza w pierwszych miesiącach wiosennych. Z takich zabiegów korzystają nasiona, które mają niską zdolność kiełkowania lub słaby wzrost siewek.