Biznes

Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata?

Gdy pojawiają się problemy prawne, warto jest skonsultować się ze specjalistą, który nie tylko udzieli wartościowej porady prawnej, ale także pomoże w praktyczny sposób, np. poprzez napisanie pisma procesowego lub reprezentację prawną w charakterze pełnomocnika. Jaki jest zakres działalności adwokata? W jakiej sytuacji szukać u niego pomocy?

Porady i opinie prawne

Z usług adwokata można skorzystać w ramach kancelarii adwokackiej. Choć większość tego typu przedsiębiorstw jest prowadzona przez kilku lub kilkunastu wspólników, na rynku znaleźć można ogromne korporacje prawnicze lub niewielkie, jednoosobowe firmy takie jak Kancelaria Adwokat Justyny Tokarskiej z Piaseczna. Większość kancelarii specjalizuje się w wąskim zakresie prawa (np. konkretne aspekty prawa cywilnego lub karnego) i udziela porad prawnych jedynie w ramach swojej dziedziny – skorzystanie z usług wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej jest gwarancją otrzymania wiarygodnej porady prawnej! U adwokata można także uzyskać tzw. opinię prawną, która przydaje się w przypadku niektórych postępowań sądowych, szczególnie z zakresu prawa cywilnego.

Jaką pomoc prawną udziela adwokat?

Poza udzielaniem porad i sporządzaniem opinii prawnych może wystąpić w imieniu klienta przed sądem lub innego rodzaju instytucją prawną (np. urzędem państwowym), a także sporządzić projekt aktu prawnego (np. regulaminu spółdzielni lub przedsiębiorstwa).

Skorzystanie z usług adwokata jest niezwykle istotne w przypadku postępowań z dziedziny

prawa karnego – w takim wypadku warto jest zapewnić sobie obecność prawnika na każdym etapie takiego postępowania. Najpopularniejsze rodzaje spraw prowadzonych przez adwokatów to:

  • sprawy rozwodowe
  • sprawy alimentacyjne
  • postępowania spadkowe
  • postępowania dotyczące długów i należności (np. prowadzenie obrony w przypadku pozwu o spłatę długu)
  • sprawy związane z miejscem i warunkami pracy (np. o niedotrzymanie warunków umowy przez pracodawcę)
  • postępowania związane z prawami konsumentów (np. o niedotrzymanie warunków umowy przez sprzedawcę produktu)