Biznes

Klauzula o zachowaniu poufności w umowie o pracę

Umowa o zachowaniu poufności jest prawnie wiążącą umową, która ustanawia pewnego rodzaju porozumienie pomiędzy dwoma stronami.

Strona lub strony podpisujące umowę zgadzają się, że poufne informacje, które mogą uzyskać, nie zostaną udostępnione innym osobom. Tego rodzaju zapisy nie tylko dotyczą umów z pracownikami, umowy o zachowaniu poufności występują także w przypadku firm rozpoczynających negocjacje z innymi firmami. Pozwalają stronom udostępniać poufne informacje bez obawy, że trafią one w ręce konkurentów. W takim przypadku można to nazwać umową o wzajemnym nieujawnianiu tajemnic. Wówczas także określić można czas w jakim tego rodzaju tajemnica ma obowiązywać, to uznaje poufne relacje między dwiema lub więcej stronami i chroni udostępniane przez nich informacje przed ujawnieniem ich osobom z zewnątrz. Jest to powszechna praktyka w czasie negocjacji między firmami na temat potencjalnych wspólnych przedsięwzięć. Takie umowy są również często wymagane przy zatrudnianiu nowych nowych pracowników, jeśli mogą oni mieć dostęp do poufnych informacji o firmie.

W takich przypadkach pracownik jest jedyną stroną podpisującą umowę tego rodzaju zobowiązanie.

Są to umowy stosowane w przypadku kiedy firma potrzebuje inwestora, musi wówczas przedstawić wiele informacji na swojej kondycji. W biznes planie z pewnością zostanie wiele informacji związanych z finansami danej firmy, dlatego też warto zabezpieczyć je odpowiednimi klauzulami tajności. We wszystkich powyższych przypadkach chronione informacje mogą obejmować strategię marketingową i plan sprzedaży, potencjalnych klientów, proces produkcyjny lub dane komputerowe. Jeśli jedna ze stron naruszy umowę, druga strona może pozwać stronę naruszającą o odszkodowanie pieniężne. Podobna sytuacja może mieć miejsce ze strony pracodawcy w stosunku do pracownika, który rozpowszechnia poufne dane firmy. Wówczas pomóc nam może adwokat Katowice prawo pracy , jest bowiem dość skomplikowane jednak wszystkie umowy związane z zatrudnieniem muszą być zgodne z obowiązującym prawem.