Biznes

Czy potrzebujesz prawnika do pomocy przy sporządzaniu umów

Zasadniczo prawo gospodarcze odnosi się do zasad regulujących kontakty handlowe między osobami lub innymi certyfikowanymi podmiotami.

Reguły te mogą wynikać z ustawodawstwa, orzeczeń prawa zwyczajowego lub umów zawartych w ramach międzynarodowych konwencji lub traktatów. Większość przepisów dotyczących działalności gospodarczej albo reguluje zachowanie podmiotów, na przykład upadłość i podatki, albo reguluje transakcje między różnymi podmiotami. Ale jedną z unikalnych cech interakcji biznesowych jest znaczenie i dominacja umów zawartych między podmiotami komercyjnymi. Jest to często określane jako umowa handlowa między przedsiębiorstwami lub po prostu umowa biznesowa. Ogólne umowy biznesowe mogą kontrolować dowolną liczbę interakcji handlowych, takich jak zakup towarów od producenta, zakup towarów wyprodukowanych przez innych lub zakup usług od innego podmiotu. Porozumienia ustne mogą czasami tworzyć prawnie wiążące umowy, ale tylko wtedy, gdy w interakcji obecne są odpowiednie prawne elementy oferty, akceptacji i rozważań. Ale są takie, które zgodnie z prawem muszą być sporządzone na piśmie. Jednym z przykładów są umowy sprzedaży nieruchomości, ale bardziej odpowiednie w sprawach biznesowych wymagają zawarcia umowy na piśmie, jeśli jej realizacja będzie trwała dłużej niż rok lub sprzedaż towarów o znacznej wartości. Czy potrzebujesz prawnika do pomocy przy sporządzaniu umów

Jednak zawsze lepiej jest sporządzić pisemny dokument do umowy biznesowej.

Jeśli jedna ze stron nie wywiąże się z umowy, znacznie łatwiej jest wyegzekwować pisemną umowę w sądzie, jeśli strona nienaruszająca musi wnieść pozew. To znacznie skraca czas i pieniądze, które obie strony wydadzą na kwestionowanie transakcji, ponieważ umowa może być niewykonalna. Pomocy i porad przy sporządzaniu umów udzieli adwokat capital legal. Umowy z dostawcami wyszczególniają warunki relacji między jednym podmiotem a drugim, zwykle cenę i ilość towarów. Zawiera się je w celu zapobiegania niechcianym sytuacjom u dostawców, takim jak wycofanie się ze sprzedaży lub niedostarczenie towaru.